Nehmotné poklady Česka a Slovenska

 

Modrotlač rezonovala aj v rámci galaprogramu Nehmotné podklady Česka a Slovenska. Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru s podporou Ministerstva kultúry SR pripravili pre širokú odbornú i laickú verejnosť  galaprogram venovaný 100. výročiu vzniku Československej republiky.

 

© Mišo Veselský

Košík